Stagii de practică
pentru studenți
în Regiunea Nord-Vest

Candidați + companii +
universități = formare
practică de calitate

60% SANSE DE ANGAJARE

Practica facilitează
inserția pe piața muncii
a studenților și absolvenților.

image01